dijous, 4 de juny de 2009

Les claus de les europees

Les claus a les europees són dues:

- A Espanya, la crisi econòmica

- A la resta d'Europa, la immigració

- A Anglaterra, l'alternança