dijous, 7 de gener del 2010

Projectem? És clar que sí!


Una de les tasques més importants que ha de fer un estratega electoral és la projecció. És a dir, projectar la realitat actual en el futur tenint en compte totes les variables possibles per així poder contemplar els possibles escenaris.

En el camp de l'emprenedoria o el marketing hi ha un terme que té algunes similituds: la visió. Tot i que la projecció té unes característiques més terrenals, més analítiques i molt menys visionàries.

Tant en un cas com en l'altre es tracta de mirar un futur desitjat que afavoreixi els nostres interessos i que guiï el nostre comportament present.

Mentre que la visió és important per als emprenedors, la projecció és imprescindible per als estrategues electorals o per a les persones responsables de dirigir l'estratègia en una campanya electoral.

Un com hem acabat tota la primera etapa de pre-estratègia o anàlisi de la situació electoral, el següent pas és projectar.

Després de recopil·lar totes les dades possibles en forma de variables -històric electoral, cens electoral, estructura socio-econòmica, enquestes, anàlisi dels actors i del context electoral, etc.- i analitzar-les, obtenim un diagnòstic de la situació electoral.

Aquest diagnòstic, que no és altra cosa que la imatge de l'escenari electoral en un moment determinat -quan comencem a construïr l'estratègia- serà la base sobre la qual projectarem els escenaris electorals possibles el dia de les eleccions. Fent especial èmfasi en el nostre escenari desitjable.

Projectarem doncs el nostre escenari desitjable tenint en compte les diferents variables i la realitat.

En definitiva, projectarem on hauríem d'estar el dia de les eleccions, quin escenari és el que volem provocar, i dirigirem tots els nostres esforços a fer-lo possible, a través de l'estratègia.

Amb l'estratègia, intentarem que la nostra projeccció, la nostra visió de la situació electoral que ens beneficia, sigui compartida per una gran part de la societat.

L'estratègia seran els passos que portarem a terme per tal que la nostra projecció sigui compartida. És a dir, per tal que finalment es materialitzi. Intentarem convertir la nostra projecció de futur en una realitat.