divendres, 20 de juny de 2008

46 milions

Segons l'INE, hi ha 46 milions d'habitants a Espanya. Això significa que en el 2007, la població espanyola ha crescut en 870.000 habitants, dels quals 700.000 són estrangers.

Quin sentit té la proposta del ministre Corbacho de fomentar el retorn d' estrangers amb residència, quan en un sol any t'entren 700.000 persones? Quants s'acolliran a la mesura? 10.000? Suportaran els serveis públics una incorporació de gairebé 1 milió de persones anuals? Passa a algun altra país això?

La immigració és el tema. És el mou la política europea i encara no ens n'hem adonat.

Però el tema que voldria qüestionar és el poc rigor que hi ha a Espanya a l'hora de comptabilitzar la població. L'estadística oficial es basa en dos bases que són totalment qüestionables: el padró i el número de targetes sanitàries.

En ambdos casos, no es pot realitzar un recompte fiable de la població estable a través d'elles. Pel que fa al padró, és un tràmit que es pot fer sense cap problema, fins i tot a través d'internet i és fàcilment manipulable, i pel que fa a la targeta sanitària, es compta com a catalans o espanyols a ciutadans que solament hi estan de pas o hi viuen a temporades: estudiants, erasmus, europeus amb 2a residència, i fins i tot, gent que viu a l'exterior i es vol operar aquí.

Cap país seriós, calcula la seva població a través d'aquestes fonts, ho fan a través del cens i d'altres fonts més fiables. Una de les fonts més fiables, és el nombre d'estudiants estrangers que estan inscrits als nostres col·legis. Això sí que és fiable.

Però és que a vegades, la veritat no interessa, el que de veritat interessa és arribar a una xifra de la població - 50 milions- que ens situï entre els quatre grans països d'Europa, i tenir un pés decisiu similar al d'Italia.

Tampoc no ajuda gaire, que el finançament dels municipis sigui molt més important a mida que s'arriben a determinades xifres - 10.000 o 50.000 habitants- i per arribar-hi, s'empadrona a tothom qui vulgui, és igual que no coincideixi amb la població real que habita a la població. Paaís de picaresca...

1 comentari:

XF ha dit...

És cert que des que es van deixar de fer les grans operacions de cens ara fa uns 15 anys, les estadístiuqes de població no són tan precises. Però, aquestes operacions eren costoses i només es feien cada 10 anys. Cosa que no permetia tenir una BDD de la població convenientment actualitzada.

Des de la data, el cens de Població d'Espanya es construeix a partir del Padró Municipal, convenientment depurat i filtrat. Com sempre, com en qualsevol estadística, hi ha errors, encara que no sigui mostral i es tracti d'un regsitre. L'error humà, més que la picaresca, permet que hi hagi uns milers de persones inexistents (morts que segueixen vius, vius que ha "defuncionat", immigrants retornats encara vigents...).

Tens raó quan apuntes que hi ha poc rigor en matèria d'empadronament i és per manca de formació del personal i de cooperació institucional. Al certificat de naixement del meu fill figura com nascut al municipi on vivim, però la funcionària de l'Ajuntament li ha agradat més posar que és nascut a Etiòpia... Així, es falseja, sense voler.

La xifra dels 46 milions és bona. Existeixen controls que permeten donar-la per bona estadísticament i s'hi pot treballar amb una aproximació a la realitat molt versemblant. I políticament, és el que dius: interessa, i molt.