dimarts, 8 d’abril de 2008

La visió del polític

Els valors, representen l'element essencial de la visió del discurs polític.

La visió d'un candidat és l'eix al voltant del qual el candidat es posiciona políticament pel que fa als principals temes de debat social. Els candidats amb visió, ofereixen a la ciutadania metes, direcció, ideals i un marc general que dóna sentit a les polítiques concretes del seu programa.

"La visió és una fotografia del futur amb un cert comentari implícit o explícit que explica per què la gent ha d'esforçar-se per a crear aquell futur"

John Kotter

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is