dissabte, 26 d’abril de 2008

Sense la Reforma no hi ha estrategues

Tal com assenyala Peter L. Berstein en el seu llibre "Against the Gods, The remarkable story of risk" sense la Reforma Protestant de 1517 no s'entendria la noció de risc i de futur tal com l'entenem avui en dia. I sense noció de risc i de futur, no hi ha necessitat d'estratègia, ni d'estrategues.

La Reforma va significar molt més que escissió en el sí de l'esglèsia i una nova manera de relacionar-se amb Déu. Va trencar l'esquema sobre el que es sustentava l'organització social en les societats cristianes. A part de tots els canvis introduïts per tal de tornar a una relació amb Déu més pura i més fidel als inicis del cristianisme, va introduïr un canvi que va capgirar els esquemes existents i que va introduïr les nocions de risc i de futur, i per tant, d'incertesa:

L'eliminació de la confessió

A l'eliminar la confessió, la reforma protestant introduïa a totes les societats on era majoritària, la idea de que no hi ha cap oportunitat per eliminar els teus pecats a la terra abans de passar comptes al cel. És a dir, el dia que et moris, seràs jutjat per la teva trajectòria vital, per la teva conducta, i no hi ha cap subterfugi per reduïr la teva càrrega.
En funció del teu comportament terrenal, aniràs al cel o a l'infern.

Aquesta supressió de la confessió, és trascendental ja que introdueix la idea de que és el propi home el que ha d'ordenar la seva vida i que no es pot quedar impassible esperant el dessigni diví, esperant allò que li depararà el futur.
L'home doncs, no té excusa per no actuar davant un futur plè d'incertesa i es veu obligat a actuar i assumir riscos per tal de reduïr la incertesa del futur.

L'home es veu sol davant el futur, i Déu només apareixerà a l'hora de passar comptes.
No és estrany doncs, que l'ètica protestant es caracteritzi per l'abstinència i l'estalvi, dos comportaments característics del qui sap que de la seva actuació en el present depèn el seu futur.
Amb la Reforma, l'home es va consolidant com a centre del món i prenen més força termes com : incertesa, futur i risc.
Aquests tres conceptes són els creen la necessitat de l'estratègia:
Treballar en el present per reduïr la incertesa, el risc que hi ha en el futur i així aconseguir els nostres objectius.